excel vba ile iWorkBetter altyapısı kullanılan bir sitede seçim işlemi yapmak..

fkalelinet

New Member
Joined
Nov 25, 2021
Messages
3
Office Version
 1. 2019
Platform
 1. Windows
Üzerinde çalıştığım site iWorkBetter altyapısı kullanılan yapılmış. dolayısıyla internet explorer vba kullanmakta sorunlar yaşıyorum.. bilgisayarda selenium varken aşağıdaki kod ile seçim yapabiliyordum ancak şuan selenium kullanmam mümkün değil. dolayısıyla sadece excel vba ve ie tarayıcı üzerinden işlem yapmam gerekiyor. bir çok işlemi de yaptım yapıyorum.
site giriş kullanıcı adı paralo ilgili değer girilecek tablar arası geçişi de yapıp hatta değerleri bir yere kadar girip kayıt da yapabiliyorum ancak bazı sayfalardaki altalta olan tabloları seçmem ve sonrasında o seçili kısım üzerinde işleme devam etmem gerekiyor. burada takılı kaldım..
sayfa böyle açılıyor ve tr-b seçili geliyor bununla ilgili işlemleri bitirince

tr-b seçili.png

alttaki tabloda herhangi bir yere tıklayınca seçim mavi oluyor ve tr-a seçiliyor.

Ekran görüntüsü 2021-11-25 202723.png


Daha önce selenium ile seçip üzerinde işlem yapabildiğim vba kodları şu şekilde.

VBA Code:
With Driver

.FindElementByXPath("//div[text()='TR-A']").Click
  Sleep 1000
         
'On Error Resume Next
'Do While Driver.FindElementByXPath("(//table[contains(@id,'btn_add_tpi')])[1]") Is Nothing
'DoEvents
'Loop
'On Error GoTo 0
        
'#### DEĞER EKLE #####

.FindElementByXPath("(//table[contains(@id,'btn_add_tpi')])[1]").Click
  Sleep 1000
 End With


internet explorer ile yapmaya çalıştığım denediğim bazı kodlar da bu şekilde..
Code:
IE.Document.getElementByClassName("x-grid3-cell-inner x-grid3-col-rumuz").FireEvent ("onclick")

Set divs = IE.Document.getElementsByTagName("div")
For Each div In divs
  If div.innerText = "TR-A" Then div.FireEvent ("onclick")
Next

Set HTMLInput = IE.getElementsByClassName("x-grid3-col x-grid3-cell x-grid3-td-degisti x-grid3-cell-first ")(1)
HTMLInput.Click
Sleep 1000


Call IE.Document.getElementByClassName("x-grid3-cell-inner x-grid3-col-rumuz").setAttribute("unselectable", "off")

'Replace$(IE.Document.getElementByClassName("x-grid3-cell-inner x-grid3-col-rumuz").innerHTML, "unselectable=""on""","unselectable=""off""")

IE.Document.getElementsByClassName("x-grid3-row-table")(0).Click
Sleep 3000

'IE.Document.getElementsByClassName("x-grid3-cell-inner x-grid3-col-marka")(0).Click
'Sleep 1000

Set objCollection = IE.Document.getElementsByTagName("div")
  i = 0
  Do While i < objCollection.Length
  If Left(objCollection(i).innerText, 4) = "1ZTR" Then
'FnWait (2)
Sleep 1000
  objCollection(i).Click
  Exit Do
  End If
  i = i + 1
  Loop
While IE.Busy Or IE.ReadyState < 4: DoEvents: Wend
'FnWait (2)
Sleep 1000

IE.Document.querySelector("[_nodup='30806'][viewindex='0']").FireEvent "ondblclick"

orjinal sayfa kodları da şöyle..

Ekran görüntüsü 2021-11-25 204027.png


yardımlarınızı bekliyorum. saygılarımla...
 

Excel Facts

Repeat Last Command
Pressing F4 adds dollar signs when editing a formula. When not editing, F4 repeats last command.

Forum statistics

Threads
1,148,394
Messages
5,746,443
Members
424,020
Latest member
LongDoo

We've detected that you are using an adblocker.

We have a great community of people providing Excel help here, but the hosting costs are enormous. You can help keep this site running by allowing ads on MrExcel.com.
Allow Ads at MrExcel

Which adblocker are you using?

Disable AdBlock

Follow these easy steps to disable AdBlock

1)Click on the icon in the browser’s toolbar.
2)Click on the icon in the browser’s toolbar.
2)Click on the "Pause on this site" option.
Go back

Disable AdBlock Plus

Follow these easy steps to disable AdBlock Plus

1)Click on the icon in the browser’s toolbar.
2)Click on the toggle to disable it for "mrexcel.com".
Go back

Disable uBlock Origin

Follow these easy steps to disable uBlock Origin

1)Click on the icon in the browser’s toolbar.
2)Click on the "Power" button.
3)Click on the "Refresh" button.
Go back

Disable uBlock

Follow these easy steps to disable uBlock

1)Click on the icon in the browser’s toolbar.
2)Click on the "Power" button.
3)Click on the "Refresh" button.
Go back
Top