Listbox

TURKEY

New Member
Değerli Kardeşlerim;
Ekli dosyamda yer alan userform1 de kurum adını seçerek, o kuruma ait mahalleleri alt alta kayıt yapıyorum.
Sizlerden ricam ise UserForm2 Ile Ilgili
1 - UserForm2 de ComboBox1 ile ilgili okullarda seçtiğim Kurumların sıralarına göre kuruma ait mahallelerin listesiBox1 de listelenmesi
2 - listBox1 de çiftlerin tasarımı mahalle satiri hangisi icin TextBox2 ye kurumun Adını, TextBox3 icine de mahallenin adının gelmesi,
3 - değiştir butonu ile düzeltilmiş halinin aynı semboleye yazılması ve kaydedilmesi aynı anda listbox1 de görünmesi
4 - Sil butonu ile de verinin kullanımı hücrenin içinin altında kalan diğer mahalle var ise üste doğru taşınması
Benim için önem arz eden bu konular. Yardımını esirgemeyen tüm kardeşlerime teşekkür ederim.

Saygı ve hürmetlerimle


https://drive.google.com/file/d/1gKINs07xIktQRNrtVLuYcehjNrvS3QRx/view?usp=sharing
 
Last edited:

sergioMabres

Well-known Member
Sevgili kardeşim;
İşte UserForm2 için kod

Code:
Private Sub ComboBox1_Change()
  Dim colname As String
  Dim vntList As Variant
  Dim i    As Integer
  Dim le   As String
  
  'For the selected Institution
  TextBox2.Text = ComboBox1.Text
  i = ComboBox1.ListIndex
  le = Mid("cdefghijklmnopqrstuvwxyzaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa", i + 1, 1)
  colname = le & "2:" & le & Range(le & "65000").End(3).Row
  TextBox3.Text = ""
  ' The selected institution has elements
  If Right(colname, 1) <> "1" Then
    vntList = Sheets("school").Range(colname)
    ListBox1.List = vntList
  Else
    ListBox1.Clear
  End If
End Sub

Private Sub ListBox1_Click()
  Dim Msg As String
  If ListBox1.ListIndex = -1 Then
  Msg = "Nothing"
  Else
    Msg = ""
    For i = 0 To ListBox1.ListCount - 1
      If ListBox1.Selected(i) Then _
       Msg = Msg & ListBox1.List(i) & vbCrLf
    Next i
  End If
  TextBox3.Text = Msg
End Sub


Private Sub UserForm_Initialize()
  ComboBox1.RowSource = "school!a2:a" & [school!a65536].End(3).Row
  
End Sub
İşte kod ile test dosyası
https://1drv.ms/x/s!AovCE1fDrrdSnEiUg9tdNJQQkOLw

Saygı
Sergio
 

sergioMabres

Well-known Member
Change line If Right(colname, 1) <> "1" Then
For this line If Right(colname, 2) <> le & "1" Then
Cheers
 
Last edited:

Some videos you may like

This Week's Hot Topics

 • Importing multiple excel files into one spreadsheet
  Hi, I'm trying to import multiple excel files (with the same format into a single spreadsheet) so that each day's file is listed underneath the...
 • find many based on a certain criteria
  good evening, I hope someone can help me? I have a workbook sheet 2 contains lots of data.... I would like to be able to find anything on sheet...
 • How to copy multiple rows using If
  Hi all, I'm very new to VBA and have written this simple code to copy certain cells if a certain cell within that row contains any data. I need...
 • VBA If statement
  Dear All, I have two dates, where I'd like a message box to pop, if the dates are between this criteria. [CODE] sDate1 = #10/1/2019#...
 • Text Format
  I have a sheet for user to keyin the data. The format of the data can be 451 / 1903, 0012 / 9908 or 00287 / 0099. The number after the "/" is...
 • Syntax errors
  Good Morning, Trying to compile a workbook, I keep getting a few errors. Here are the first two: [code=rich]Syntax Error: Function...
Top