summa.om

  1. L

    Summa.om med flera kriterier

    I excel 2007 Jag har en lista över kommuner i kolumn A. Kolumn J är antal elever i privat regi. Jag vill summera antalet elever i privat regi beroende på vilken grupp respektive kommun tillhör. Grupperna har namngetts i Range: "Grupp1", "Grupp2" osv. Har försökt med följande formel...

Some videos you may like

This Week's Hot Topics

Top